Kiinteistön myyjä

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisteriotteesta ilmenee kiinteistön perustiedot kuten kiinteistötunnus, rekisteröintipäivämäärä ja pinta-ala.

Lisäksi siinä on tietoa mm. kiinteistörekisteriyksikön muodostumisesta, kaavoista, rasitteista ja käyttöoikeuksista sekä osuuksista yhteisiin alueisiin. Tämän voit tilata Maanmittauslaitokselta jos kotisi on minulla myynnissä, niin hoidan asian.

Lainhuuto

Kaikki kiinteistöt, kiinteistön määräalat ja määräosat on kaupanteon jälkeen kirjattava lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Lainhuutotiedot sisältävät lainhuudon päivämäärän, omistusosuuden, sekä lainhuudon saajien tiedot. Lisäksi se sisältää kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan.

Rasitustodistus

Rasitustodistuksesta selviää kaikki kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, hakemuksen perusteella kirjatut erityiset oikeudet sekä muistutustiedot (esim. ulosmittaus).

Paperisia panttikirjoja ei enää ole, vaan kaikki panttikirjat ovat sähköisessä muodossa.

Lisäksi siinä on  rekisteriyksikön perustiedot kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan. Rasitustodistuksen saa Maanmittauslaitokselta.

Energiatodistus

Uudisrakennuksille todistus on oltava rakennuslupaa haettaessa ja olemassa olevalle rakennukselle myynnin sekä vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistus pitää olla kaikissa rakennuksissa riippumatta siitä milloin se on rakennettu. Lain mukaan myyjän kuuluu hankkia energiatodistus. Täältä löydät lisätietoja energiatodistuksesta.

Valtakirja

Mikäli olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja asuntonne on tarkoitettu teidän yhteiseksi kodiksi, tarvitaan myymiseen puolison suostumus. Jos asunto on vaikka vanhempiesi kanssa puoliksi ostettu, niin kaikki omistajat päättävät kaupasta, esimerkiksi kuolinpesän kaikki osakkaat päättävät asioista yhdessä. Jos joku kaupan osapuolista on alaikäinen tai vajaavaltainen, niin silloin kauppaan tarvitaan maistraatin lupa. Eri tarkoituksiin on erilaiset valtakirjat joita löydät täältä.

Ostotarjous kiinteistöstä

Sinun kannattaa huomioida että kiinteistöstä ostotarjous ei ole sitova jollei kaupanvahvistaja ole paikalla. Usein luullaan että käsirahalla voidaan kauppa jotenkin sitoa, mutta näin ei ole jollei se kaupanvahvistaja ole paikalla. Eli jollei ostaja ilmesty paikalle niin sille ei sitten voi mitään ja käsirahakin on palautettava. Koska välittäjänä tiedämme riskit, niin osaamme toimia aina juuri sen mukaan, mitä missäkin ostotilanteessa kuuluu. Me hankimme aina paikalle kaupanvahvistajan ja hän veloittaa oman korvauksen kaupantekotilaisuudessa.

Luovutusvoitto

Mikäli asuntosi myyntihinta on suurempi, kuin asunnon hankintahinta ja mahdolliset peruskorjaus-, ja myyntikustannukset, syntyy sinulle luovutusvoittoa josta on maksettava veroa. Voitosta maksettava vero määräytyy pääomatuloveroprosentin mukaan ja on 30 % tai 32 %, jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää 40 000 euroa kalenterivuoden aikana.

Jos asuntosi on ollut vakituisessa asuinkäytössä sinulla yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta ei luovutusvoitosta tarvitse maksaa veroa. Tästä Verohallinon sivulta löydät tarkat tiedot mistä kaikesta luovutusvoittoveroa pitää maksaa.

Vuokralainen

Asunnon voi myydä myös vuokrattuna, mutta pitää muistaa ettei se ole syy purkaa vuokrasopimusta. Jos vuokralainen on asunut yli vuoden on irtisanomisaika 3-6 kk ja vuokralaisen kohdalla irtisanomisaika on 1 kk. Mikäli sanot vuokralaisen irti sinun täytyy kertoa syy sekä päättymispäivä ja irtisanominen kannattaa tehdä aina kirjallisena. Jos olet vuokranantaja klikkaa tästä.

Vuokrasopimus vuokratontista

Tästä näet kuinka kauan vuokrasopimustasi on jäljellä ja mikä on vuosivuokra. Sopimuksessa on myös asioita jotka liittyvät tontilla oleviin rakennuksiin. Kun kyseessä on vuokraoikeudensiirto ei kaupantekotilaisuudessa tarvita kaupanvahvistajaa lisäksi kannattaa huomioida että tarjous on sitova.

Osakehuoneiston myyjä

Asunto-osakekauppa

Usein ihmiset luulevat että kaupassa ostetaan asunto, mutta kyseessä on osakekauppa, joten et omista muodollista huoneistoa, vaan ainoastaan sen hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistuksesta saat selvitettyä taloyhtiön kunnon sekä korjaussuunnitelmat. Asuntoa esiteltäessä tämä on minulla mukana, mutta isännöitsijäntodistus ei ole julkinen asiakirja, joten sähköpostilla sitä ei lähetetä muuta kuin tarjouksen tekijälle.

Tämä ei ole mikä tahansa paperi, sillä siitä on säädetty asunto-osakeyhtiölain 1. luvun 13 §:ssä ja tarkemmin 7. luvun 27 §:ssä.

Lisätietoja taloyhtiöiden hoidosta tästä linkistä.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestyksestä näet taloyhtiön ja osakkaan vastuut, mutta myös velvollisuudet sekä oikeudet. Myöskin yhtiöjärjestyksestä säädetään asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 13 §:ssä. Yhtiöjärjestyksessä on mainittava mm. huoneistojen pinta-alat sekä yhtiövastikkeen määräämisen perusteet.

Talousarvio

Talousarvio on taloussuunnitelma jossa on selvitys asuntoyhtiön varojen käytöstä. Talousarviosta selviää mihin kaikkeen taloyhtiössä käytetään rahaa seuraavan tilikauden aikana. Lisätietoja tästä linkistä.

Tilinpäätös

Tilinpäätöksestä selviää taloyhtiön tulos ja varallisuus. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase sekä rahoituslaskelma. Lisätietoja tästä linkistä.

Asunto-osakkeen ostotarjous

Asunto-osake kaupassa tarjous on sitova, tarjouksen tekijä voi menettää käsirahan jollei hän tee tarjouksen mukaisesti kauppaa. Menetetty summa on maksimissaan 4 % velattomasta kauppahinnasta. Tarjous kannattaa aina pyytää kirjallisesti, sillä siinä sovitaan muitakin asioita kuin vain kauppasumma. Kirjallisena se on myös todennettavissa.

Vakiokorvaus

Joskus tarjouksessa käytetään vaihtoehtona sopimussakkoa eli vakiokorvausta, jolloin kaupan kumpikin osapuoli sitoutuu maksamaan ennalta määrätyn summan toiselle osapuolelle, elleivät tee sovittua kauppaa, maksimi tässäkin on 4% velattomasta kauppahinnasta.

Varainsiirtovero

Varainsiirtoveron maksaa aina asunnon ostaja. Varainsiirtovero on asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeista 2 % velattomasta kauppahinnasta. Velaton myyntihinta saadaan laskemalla myyntihinta ja yhtiölainaosuus (velkaosuus) yhteen. Mikäli minä hoidan kauppojasi niin huolehdin myös tästä.

Ensiasunnon ostajat ovat vapautettuja varainsiirtoverosta jos hän ostaa asunnon omaan käyttöön ja on täyttänyt 18 vuotta eikä vielä 40 vuotta.

Varainsiirtoveron maksamisen jälkeen asunnon ostaja merkitään asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon omistajaksi ja minä toimitan isännöitsijälle kauppakirjan sekä selvityksen veron maksamisesta heti kaupanteon jälkeen.

Kuolinpesän myyjä

Perukirja

Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitustilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän tila, eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Lisätietoja tästä linkistä. Mikäli olette perikuntana myymässä kiinteistöä tai asuinhuoneistoa pitää nämä asiat ensin hoitaa kuntoon.

Selvennyslainhuuto

Jakamattoman kuolinpesän osakkaat voivat yhdessä hakea perittävän nimissä olevaan kiinteistöön selvennyslainhuutoa.

Lainhuuto myönnetään osakkaille yhteisesti. Myönnetty selvennyslainhuuto helpottaa kiinteistön asioiden hoitoa. Esimerkiksi kiinteistökaupassa ostajalle ei tarvitse luovuttaa perunkirjoja. Lisätietoja tästä linkistä.

Testamentti

Jos olette perikuntana myymässä kiinteistöä tai osakehuoneistoa on syytä selvittää onko vainajalla olemassa testamenttia. Testamenttia on syytä säilyttää aina huolellisesti. Testamentteja voi myös olla erilaisia joista lisää tietoa täältä.