fbpx Skip to main content

Mitä kaupanvahvistaja tekee?

Kaupanvahvistajana vahvistan kiinteistön kauppakirjat ja muut luovutuskirjat. Tehtäväni on myös tarkastaa kaupan (luovutuksen ) kaikkien osapuolten henkilöllisyys. Tarkastan myös, että kiinteistön kauppakirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset sekä katsoo tarvittavat asiakirjat.

Kauppakirjassa täytyy olla vähintään seuraavat tiedot:

  1. luovutustarkoitus (esim. asunto)
  2. kiinteistö josta kauppa tehdään (osoite, kiinteistötunnus
  3. myyjän tiedo
  4. ostajan tiedot
  5. kauppahinta tai muu vastike

Kaupanvahvistajan tekemä kauppakirja

Kun kauppakirja on allekirjoitettu molempien osapuolten toimesta, merkitsen oman todistukseni kaikkien osapuolten kauppakirjaan. Kauppakirjaan se merkitään seuraavasti:

”Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) luovuttajana ja (ostajan nimi) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.”

  • Paikka ja aika
  • Kaupanvahvistajan allekirjoitus
  • Nimenselvennys
  • Virka-asema/Maanmittauslaitoksen määräämä
  • Kaupanvahvistajan tunnus

Neuvon myös miten lainhuutoa haetaan, sekä annan tietoja siitä, miten osapuolten henkilötietoja käsitellään viranomaisten rekistereissä. Yleensä pankki on ehtinyt jo siihen mennessä selvittää lainhuutoasian, samalla kun olette käyneet laina-asioista läpi. Kauppojen jälkeen minä ilmoitan kiinteistön kaupan tiedot Maanmittauslaitokselle ja kiinteistön sijaintikunnalle viipymättä. Ilmoitukseen liitetään jäljennös kauppakirjasta.

Kaupanvahvistajan maksu on 120 € joka useimmiten maksetaan myyjän ja ostajan kanssa puoliksi. Kaupanvahvistaja on oikeus periä myös matkakulut, jos kaupantekotilaisuus on osapuolten pyynnöstä jossain muualla kuin kaupanvahvistajan virka- tai toimipaikalla.

Jos teillä on kiinteistönvälittäjä, niin yleensä hän hoitaa kaupanvahvistajan tilaamisen, mutta jos teette kauppoja suoraan myyjän kanssa, silloin asia on hoidettava itse.

Ota yhteyttä ja tilaa kaupanvahvistaja

Tupu Utriainen

Laillistettu kiinteistönvälittäjä, kaupanvahvistaja
LKV, LVV, KiAT, YJAT

040 749 7626
tupu(at)kotoisa.fi