fbpx Skip to main content

Mitä kaupanvahvistaja tekee?

Kaupanvahvistaja vahvista kiinteistön kauppakirjat ja muut luovutuskirjat. Tehtävä on myös tarkastaa kaupan (luovutuksen ) kaikkien osapuolten henkilöllisyys, joten kaupantekotilaisuudessa täytyy kaikilla osapuolilla olla virallinen henkilötodistus mukana. Lisäksi kaupanvahvistaja tarkastaa että kiinteistön kauppakirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset ja katsoo kaikki tarvittavat asiakirjat.

Kauppakirjassa täytyy olla vähintään seuraavat tiedot:

  1. luovutustarkoitus (esim. asunto)
  2. kiinteistö josta kauppa tehdään (osoite, kiinteistötunnus
  3. myyjän tiedo
  4. ostajan tiedot
  5. kauppahinta tai muu vastike

Kaupanvahvistajan tekemä kauppakirja

Kun kauppakirja on allekirjoitettu molempien osapuolten toimesta, kaupanvahvistaja merkitsee todistuksen kaikkien osapuolten kauppakirjaan. Kauppakirjaan se merkitään seuraavasti:

”Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) luovuttajana ja (ostajan nimi) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.”

  • Paikka ja aika
  • Kaupanvahvistajan allekirjoitus
  • Nimenselvennys
  • Virka-asema/Maanmittauslaitoksen määräämä
  • Kaupanvahvistajan tunnus

Minun kaupanvahvistajan tunnus on 402000/1689

Usein pankki hoitaa lainhuudon, mutta sen voi hakea myös itse, siinä säästää muutaman satasen rahaa. Kauppojen ilmoitan kiinteistön kaupan tiedot Maanmittauslaitokselle ja kiinteistön sijainti kunnalle viipymättä. Ilmoitukseen liitetään jäljennös kauppakirjasta.

Kaupanvahvistajan maksu on 120 € joka useimmiten maksetaan myyjän ja ostajan kanssa puoliksi. Kaupanvahvistaja on oikeus periä myös matkakulut, jos kaupantekotilaisuus on osapuolten pyynnöstä jossain muualla kuin kaupanvahvistajan virka- tai toimipaikalla.

Minulle maksun voi hoitaa joko käteisellä tai Mobile Paylla.

Jos kyseessä on kauppa jossa on mukana kiinteistönvälittäjä, niin yleensä hän hoitaa kaupanvahvistajan tilaamisen, mutta jos teette kauppoja suoraan myyjän kanssa, silloin asia on hoidettava itse.

Ota yhteyttä ja tilaa kaupanvahvistaja

Tupu Utriainen

Laillistettu kiinteistönvälittäjä, kaupanvahvistaja
LKV, LVV, KiAT, YJAT

040 749 7626
tupu(at)kotoisa.fi