fbpx Skip to main content

Kiinteistön myyjä

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisteriotteesta ilmenevät kiinteistön perustiedot kuten kiinteistötunnus, rekisteröintipäivämäärä ja pinta-ala.

Lisäksi siinä on tietoa mm. kiinteistörekisteriyksikön muodostumisesta, kaavoista, rasitteista ja käyttöoikeuksista sekä osuuksista yhteisiin alueisiin. Kiinteistörekisteriotteen voit tilata Maanmittauslaitokselta. Jos kotisi on minulla myynnissä, hoidan asian.

Lainhuuto

Kaikki kiinteistöt, kiinteistön määräalat ja määräosat on kaupanteon jälkeen kirjattava lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Lainhuutotiedot sisältävät lainhuudon päivämäärän, omistusosuuden, sekä lainhuudon saajien tiedot. Lisäksi ne sisältävät kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan.

Rasitustodistus

Rasitustodistuksesta selviävät kaikki kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, hakemuksen perusteella kirjatut erityiset oikeudet sekä muistutustiedot (esim. ulosmittaus).

Panttikirjat ovat sähköisessä muodossa.

Lisäksi siinä ovat rekisteriyksikön perustiedot kuten kiinteistötunnus, rekisteröintipäivämäärä ja pinta-ala. Rasitustodistuksen saa Maanmittauslaitokselta.

Energiatodistus

Uudisrakennuksille todistus on oltava rakennuslupaa haettaessa ja olemassa olevalle rakennukselle myynnin sekä vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistus pitää olla kaikissa rakennuksissa riippumatta siitä, milloin se on rakennettu. Lain mukaan myyjän kuuluu hankkia energiatodistus. Täältä löydät lisätietoja energiatodistuksesta.

Valtakirja

Mikäli olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja asuntonne on tarkoitettu teidän yhteiseksi kodiksi, tarvitaan myymiseen puolison suostumus. Jos asunto on vaikka vanhempiesi kanssa puoliksi ostettu, kaikki omistajat päättävät kaupasta, esimerkiksi kuolinpesän kaikki osakkaat päättävät asioista yhdessä. Jos joku kaupan osapuolista on alaikäinen tai vajaavaltainen, kauppaan tarvitaan maistraatin lupa. Eri tarkoituksiin on erilaiset valtakirjat, jotka löydät täältä.

Ostotarjous kiinteistöstä

Kannattaa huomioida, että ostotarjous kiinteistöstä ei ole sitova, ellei kaupanvahvistaja ole paikalla kun tarjous tehdään. Usein luullaan, että kauppa voidaan sitoa käsirahalla, mutta näin ei ole.  Koska välittäjänä tiedämme riskit, osaamme toimia aina juuri sen mukaan, miten missäkin ostotilanteessa kuuluu. Me hankimme aina paikalle kaupanvahvistajan, ja hän veloittaa oman korvauksensa kaupantekotilaisuudessa.

Luovutusvoitto

Mikäli asuntosi myyntihinta on suurempi kuin asunnon hankintahinta ja mahdolliset peruskorjaus-, ja myyntikustannukset, syntyy sinulle luovutusvoittoa, josta on maksettava veroa. Voitosta maksettava vero määräytyy pääomatuloveroprosentin mukaan ja on 30 % 30 000 euroon asti ja siitä ylittävältä 34 %.

Jos asuntosi on ollut vakituisessa asuinkäytössä sinulla yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta, ei luovutusvoitosta tarvitse maksaa veroa. Tästä Verohallinon sivulta löydät tarkat tiedot mistä kaikesta luovutusvoittoveroa pitää maksaa.

Vuokralainen

Asunnon voi myydä myös vuokrattuna, mutta myyminen ei ole syy purkaa vuokrasopimusta. Jos vuokralainen on asunut yli vuoden asunnossa, on irtisanomisaika 3-6 kk. Jos vuokralainen sanoo asunnon irti, on irtisanomisaika 1 kk. Mikäli sanot vuokralaisen irti, täytyy sinun kertoa syy sekä päättymispäivä. Irtisanominen kannattaa tehdä aina kirjallisena. Jos olet vuokranantaja klikkaa tästä.

Vuokrasopimus vuokratontista

Tästä näet kuinka kauan vuokrasopimustasi on jäljellä, ja mikä on vuosivuokrasi. Sopimuksessa on myös asioita, jotka liittyvät tontilla oleviin rakennuksiin. Kun kyseessä on vuokraoikeudensiirto, ei kaupantekotilaisuudessa tarvita kaupanvahvistajaa. Kannattaa myös huomioida, että tarjous on sitova.

Osakehuoneiston myyjä

Asunto-osakekauppa

Usein ihmiset luulevat että kaupassa ostetaan asunto, mutta kyseessä onkin osakekauppa. Tällöin et omista muodollista huoneistoa, vaan ainoastaan sen hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistuksesta selviävät taloyhtiön asiat sekä korjaussuunnitelmat. Isännöitsijäntodistus ei ole julkinen asiakirja, joten sähköpostilla sitä ei lähetetä muuta kuin tarjouksen tekijälle. Asuntoesittelyssä välittäjällä on se mukana.

Lisätietoja taloyhtiöiden hoidosta tästä linkistä.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestyksestä näet taloyhtiön ja osakkaan vastuut, sekä myös velvollisuudet ja oikeudet.  Yhtiöjärjestyksessä on mainittava mm. huoneistojen pinta-alat sekä yhtiövastikkeen määräämisen perusteet.

Talousarvio

Talousarvio on taloussuunnitelma, jossa on selvitys asuntoyhtiön varojen käytöstä. Talousarviosta selviää, mihin kaikkeen taloyhtiössä käytetään rahaa seuraavan tilikauden aikana. Lisätietoja tästä linkistä.

Tilinpäätös

Tilinpäätöksestä selviävät taloyhtiön tulos ja varallisuus. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase sekä rahoituslaskelma. Lisätietoja tästä linkistä.

Asunto-osakkeen ostotarjous

Asunto-osakekaupassa tarjous on sitova ja tarjouksen tekijä voi menettää käsirahan, ellei hän tee tarjouksen mukaisesti kauppaa. Menetetty summa on maksimissaan 4 % kauppahinnasta. Tarjous kannattaa aina pyytää kirjallisesti, sillä siinä sovitaan muitakin asioita kuin vain kauppasumma. Kirjallisena se on myös todennettavissa.

Vakiokorvaus

Joskus tarjouksessa käytetään vaihtoehtona sopimussakkoa eli vakiokorvausta. Tässä tapauksessa kaupan kumpikin osapuoli sitoutuu maksamaan ennalta määrätyn summan toiselle osapuolelle, elleivät he tee sovittua kauppaa. Maksimi tässäkin on 4% kauppahinnasta.

Varainsiirtovero

Varainsiirtoveron maksaa aina asunnon ostaja. Varainsiirtovero on asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeista 2 % velattomasta kauppahinnasta. Velaton myyntihinta saadaan laskemalla myyntihinta ja yhtiölainaosuus (velkaosuus) yhteen.

Ensiasunnon ostaja on vapautettu varainsiirtoverosta, jos hän ostaa asunnon omaan käyttöön ja on täyttänyt 18 vuotta eikä vielä 40 vuotta.

Varainsiirtoveron maksamisen jälkeen asunnon ostaja merkitään asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon omistajaksi. Me toimitamme isännöitsijälle kauppakirjan sekä selvityksen veron maksamisesta heti kaupanteon jälkeen. Lähetämme ilmoituksen myös verottajalle.

Kuolinpesän myyjä

Perukirja

Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitustilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän tila, eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Lisätietoja tästä linkistä. Mikäli olette perikuntana myymässä kiinteistöä tai asuinhuoneistoa, pitää nämä asiat ensin hoitaa kuntoon.

Selvennyslainhuuto

Jakamattoman kuolinpesän osakkaat voivat yhdessä hakea perittävän nimissä olevaan kiinteistöön selvennyslainhuutoa.

Lainhuuto myönnetään osakkaille yhteisesti. Myönnetty selvennyslainhuuto helpottaa kiinteistön asioiden hoitoa. Esimerkiksi kiinteistökaupassa ostajalle ei tarvitse luovuttaa perunkirjoja. Lisätietoja tästä linkistä.

Testamentti

Jos olette perikuntana myymässä kiinteistöä tai osakehuoneistoa, on syytä selvittää onko vainajalla olemassa testamenttia. Testamenttia tulee säilyttää aina huolellisesti. Testamentteja voi myös olla erilaisia, joista lisää tietoa täältä.