Skip to main content

taaTämän blogitekstin voi tiivistää yhteen lauseeseen: kun reklamoit, muista reklamoida kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta ja muista samassa yhteydessä yksilöidä myös virhe ja vaatimukset. Mikäli haluat tietää asiasta hieman lisää, suosittelen jatkamaan lukemista.

Reklamaation oikea-aikaisuus

Aina toisinaan asunto- ja kiinteistökauppojen jälkeen käy niin, että ostaja huomaa kohteessa jonkinlaisen virheen tai puutteen. Virheestä on ilmoitettava myyjälle kohtuullisessa ajassa (max n. 4-5 kuukauden kuluessa) virheen havaitsemisesta. Asunto-osakkeiden kohdalla myyjä on vastuussa virheistä yleensä kaksi vuotta hallinnan saamisesta. Tämä koskee kuitenkin vain käytettyjen asuntojen virheitä, sillä uusien asuntojen kohdalla virheisiin tulee vedota tietyin poikkeuksin viimeistään vuositarkastuksessa.

Kiinteistöjen laatuvirheiden osalta aikaraja on viisi vuotta. Tietyissä tilanteissa aikaraja virheestä ilmoittamiselle voi kiinteistöjen kohdalla olla pidempikin ja nämä ovat esimerkiksi sellaisia tilanteita, joissa myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.

Myös sisällöllä on merkitystä

Reklamaation tulee asetettujen aikarajojen lisäksi olla sisällöltään oikeanlainen, jotta asianmukaisen reklamaation edellytykset täyttyvät. Reklamaatio tulee ensinnäkin tehdä aina kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi yksilöity virhe sekä vaatimukset. Vaatimukset voivat olla euromääräisiä vaatimuksia eli esimerkiksi hinnanalennus ja joissain tapauksissa myös vahingonkorvausta. Myös vaatimus kaupan purkamisesta voi tietyissä tilanteissa tulla kyseeseen. Toki hinnanalennus ja vahingonkorvausvaatimukset voivat täsmentyä vielä myöhemmin, mutta on joka tapauksessa tärkeää mainita reklamaatiossa summittainen summa ja varata tilaisuus täydentää vaatimuksia esimerkiksi mahdollisten tutkimusten jälkeen.

Mikäli reklamaatio ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä, vaatimusten esittäjä voi menettää oikeutensa vedota virheeseen ja saada sen johdosta korvauksia.

Asiantuntija avuksi

Heti virheen huomaamisen jälkeen on hyvä kääntyä lakimiehen puoleen, jotta reklamaatio tulee ajoissa oikein laadituksi. Tämä helpottaa prosessia myös sen myöhemmissä vaiheissa.

Pauliina Koski

Pauliina Koski on LAKIA Oy:n osakas ja lakimies (OTM), joka on suorittanut myös LKV-tutkinnon. Pauliinalla on erikoisosaamista kiinteistöihin ja asumiseen liittyvistä oikeudellisista asioista ja hän auttaa mielellään näihin liittyvissä ongelmatilanteissa.